Mer om hotade rikkärr

Cirka 150 rikkärr hittade länsstyrelsen vid en stor inventering runt om i Skåne. Dessa våtmarker är hotade av uttorkning och utdikning och därför satsar länsstyrelsen på att försöka bevara dem. Bland annat genom att medverka vid restaurering och genom att utbilda kommunekologerna i hur man gör. Här hör du en längre intervju med Maria Sandell, naturvårdsinformatör på länsstyrelsen och Grösan Frisk som restaurerat kärren i Västermossen, strax utanför Ramsåsa by, ur programmet Arena.