KIVIK

Museum inspirerade elever till berättarplats

På Piratenskolan i Kivik har eleverna format en egen berättarplats tillsammans med trädgårdspedagogegn Matthias Kraus. Det är en slags samlingsplats som också har formen av ett båtvrak och knyter an till historien och alla de sjömän som räddats av Kiviksbor genom tiderna.

På lördag invigs denna berättarplats som ska bidra till att knyta ihop undervisning och museum. Reporter Marie Sandgren fick en guidad vandring av eleverna.