ÖSTERLEN

Nej till besprutning på vattenskyddsområden

Äppelodlarna förlorade striden om besprutning inom vattenskyddsområden på Österlen. Länsstyrelsen ger Naturskyddsföreningen rätt och upphäver tillståndet att bespruta. Det rapporterar Sydnytt.

Länsstyrelsen menar att i sådana här frågor ska man väga äppelodlarens behov av bekämpning mot behovet av att säkerställa framtida dricksvatten. Länsstyrelsen kritiserar Ystad-Österlenregionens Miljöförbund för ett för dåligt beslutsunderlag och säger att bland annat det höga skyddsvärdet för dricksvattnet gör att tillståndet att bespruta upphävs.