HAMMENHÖG

Algodling i de gamla växthusen

Företaget Simris Alg kommer att förlägga sin produktion till Hammenhög. I de 2000 kvadratmeter stora gamla växthusen där fröföretag tidigare huserat, ska bolaget odla mikroalger för att tillverka omega-3 som alternativ till fiskolja.

Anläggningen är enligt företagets vd och grundare Fredrika Gullfot den första av sitt slag i Sverige. Den tas i drift till hösten, och produkterna beräknas komma ut på marknaden under nästa år. Bolaget sysselsätter i dag fyra anställda och ytterligare rekryteringar kommer att bli aktuella när odlingen kommer i gång.

Tidigare inslag i ämnet: