Cugu del 7

Anne ja Biehtár leabá ohcame sudno vielpá. Muhto dál soai leabá Čáhcerávgga sagain doppe jávregáttis. Rávga lea muitalan ahte son lea vuojadan dán jávrris nuo 300 jagi, iige loga oaidnán ii áhči, ii eatdni, ii oappá iige vielja. Muhto áiggid mielde son lea čoaggán dakkáriid maid olbmot bistet jávrái. Várrá sus lea juoga mii livččii mánáguoktái ávkin?

Anne och Biehtar har träffat på Čáhcerávga. Ett stort monster som lever i vattnets djup. Rávga har simmat omkring i vattnet i 300 år, utan att ha träffat på varken far, mor eller syskon. Under åren har han samlat på sig en massa prylar som folk har tappar ner i vattnet. Kanske har han något som barnen kan ha nytta av?