Cugu del 11

Sudno vielpáža ozadettiin mánáguovttus Anne ja Biehtár leabá gáidan boares noaiddi lusa. Ja son lea čilgen ahte ii galgga jáhkkit visot maid čalmmiguin oaidná. Muhto soaitá diet Vuoras  máhttit veahkehit sudno gávdnat dien láhppon Cugu? Vuoras oainnát oaidná ja diehtá olu eanet go dábálaš olmmoš. Son hal lea muitalan ahte sudno áhkus eai leat bánit, na eai goit vela, lea dadjan.

I sitt sökande efter sin hundvalp, Cugu, har Anne och Biehtar hamnat hos den gamle nåjden. Nu har de fått lära sig att man inte skall tro på allt man ser. Och nåjden, Vuoras kallas han, kanske kan hjälpa dem att hitta valpen. Han både ser och vet mera än vanliga människor gör. Utan att ha träffat deras mormor säger han att hon inte har några tänder, ja inte ännu säger han.