Nyhetsankaret har en ledig dag och svarar på Tombolafrågorna