Stöd och hjälp

Ser eller hör du pågående misshandel i nära relation, så kan du ringa 112 och göra en anmälan.

Har du tidigare bevittnat eller fått information om att misshandel i nära relation skett, så kan du anmäla till polisen på 114 14.