EFTER SWEDEN SOCIAL WEB CAMP

"Medieormen är på hugget"

Vad fick lyssnarna ut av att Sveriges Radio var på Sweden Social Web Camp? Och vad svarar cheferna på tweets:en och vår rapportering?

Sveriges Radios  och  tog trapporna upp till sjunde våningen och bad vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö måla medieormen.

Det blev ett samtal om journalistik 3.0 och en efterlysning till publiken där ute.

Medieormen har ju slingrat runt på Sweden Social Web Camp. Men vad hände när den kom tillbaka till fastlandet?
Vad får lyssnarna ut av att medieormen har varit där, och tycker cheferna att det var bra att vi åkte dit?

Vi tog också med oss en fråga bland alla tweets som syns i flödet och .

Vi intervjuade vd Mats Svegfors och vice vd Cilla Benkö som både fick måla medieormen men också passade på att skicka en efterlysning till alla er därute som vill debattera och diskutera journalistik 3.0

Vi tar trapporna istället för hissen. Vd Mats Svegfors möter oss i korridoren och tillsammans med Cilla Benkö, vice vd tar vi plats i de blommiga sofforna.

På frågan om de har följt medieormen på Sweden Social Web Camp blir svaret ja från Cilla Benkö och nej från Mats Svegfors, på grund av brist på uppkoppling. 
Och där är vi igen. Det var en av sakerna som var lite struligt för oss på Sweden Social Web Camp, de tekniska bitarna.

Fast tillbaka till samtalet, och samtalen som var på ön.
En av frågorna som dök upp bland tweetsen var denna: Är det dags att ta Medieormen med till FM?
– Det är en bra fråga, svarade Mats Svegfors och fick medhåll av Cilla Benkö.

En annan fråga gällde vilka andra platser som Medieormen bör slingra runt på.
Enligt Cilla Benkö handlar det om att nå ut till dem som faktiskt också inte har Sveriges Radio som en naturlig del i sin vardag.

Och här kommer en efterlysning in, en efterlysning där cheferna på Sveriges Radio vill att fler externa skribenter tar plats i samtalet om framtidens journalistik.
– Att få externa personer, att frivlligt, utan uppmaning, gå in och göra sina inlägg och starta en diskussion. Vi vill att det här blir debattsajten kring journalistik i Sverige, säger Cecilia Benkö. 

Kontakta Cecilia Djurberg, som är redaktör för Medieormen, är uppmaningen från både Cilla Benkö och Mats Svegfors, som sedan fick testa sina konstnärliga skills.

Journalistrollen är i omgörning, en slags skapelseprocess kan skönjas i medieormen. Men hur mår den egentligen?
Vi överförde en av Sweden Social Web Camps sessioner, där deltagarna fick rita ett får för att visa hur de mådde, till cheferna.

Det blir två glada ormar, en med radiovågor och öron och en som ligger på pass och är beredd att hugga.

Analysen lämnar vi till er lyssnare!  Och återigen efterlysningen till att delta i diskussionen om journalistik 3.0!

Kontakta Cecilia Djurberg via Twitter eller mejla cecilia.djurberg@sverigesradio.se

Tack för oss!

Ronnie Ritterland och Ellen Andersson