FRAMTIDENS RADIO

Mats Åkerlund: Radio om radio i Bryssel

Under två dagar, 12 och 13 oktober, flyttade radion in i EU-parlamentet. Bland lobbygrupper och parlamentsledamöter sändes radio om framtidens radio. En av huvudpersonerna var Sveriges Radios Lotta Bromé.
   Sveriges Radios Mats Åkerlund, nyvald ordförande i EBU:s New Radio Group, rapporterar från EBU:s Digital Radio Conference i Bryssel.

EBU Digital Radio Conference genomfördes för femte året i rad och valet av plats var ingen slump. Tillsammans med flera andra organisationer ville Europeiska Radiounionen, om inte slå näven i bordet, så i varje fall knacka på dörren hos EU i Bryssel med frågan: vad händer med radion i en digital värld? Underförstått: den europeiska radion är viktig för demokratin, radion är viktig för de europiska språken och radion är viktig för en kritisk granskning av vad som händer i de olika länderna och på den gemensamma arenan i Bryssel.

Frågan om radions framtid formulerades med en underton av oro: radion i Europa är stark, den europeiska modellen av public service fungerar, lyssnarna sluter upp, och det produceras radioprogram av utmärkt kvalitet runt om i Europa. Men radion möter större konkurrens än någonsin.
   Kommer den yngre generationen att fortsätta att hitta till radion? Får radion det tekniska utrymme som behövs när alla jagar frekvenser (spektrum diskuteras kontinuerligt i Europa, inte bara av EU)? Kan länderna i Europa bygga ett harmoniserat system för framtida digital markdistribution av radio? Vilken roll ska EU spela?

Frågorna diskuterades av över hundratalet konferensdeltagare, främst från radiobranschen men också från EU. Från Sverige deltog bland andra representanter för den pågående utredningen om public service och Myndigheten för radio och tv.
   En av talarna representerade det Europa som står utanför EU, nämligen statssekreteraren i det norska kulturdepartementet, Roger Solheim. Han försvarade Norges beslut att stänga av FM år 2017, eller senast år 2019, till förmån för digital distribution.
   – Den norska regeringen vill se till att radion är konkurrenskraftig även i framtiden, sa Solheim om förslaget som med bred majoritet antagits av Stortinget.

Den första av de två dagarna i Bryssel innehöll radiosändningar. En av huvudpersonerna var  Lotta Bromé från Sveriges Radio. Tillsammans med producenten och kollegan från P4 Extra, Pether Öhlén, var hon ansvarig för ett av två radioprogram som sändes från en öppen studio i parlamentsbyggnaden. Lottas uppdrag var att leda den engelskspråkiga sändningen, tidigare under dagen hade den belgiska radion diskuterat radions framtid på franska. Både programmen sändes av EBU via nätet, men också på en digital sändare i Bryssel, och via så kallad DRM-teknik på försök till Sydafrika och Brasilien.

Poängen var inte att nå en jättepublik, utan att ”sända radio om radio” (Lotta Bromé) inne i parlamentet, med folk från kommissionen och parlamentet som åhörare.
   En av gästerna i Lottas program var Michael Reichert från tyska ARD som berättade om den lansering av digital radio på nationell nivå som inletts i Tyskland efter sommaren. En händelse som digitalradioförespråkare i Europa lyfter fram som årets viktigaste. Men Reichert ville ogärna tala om enbart teknik:
   – Tyskland lanserar i första hand inte DAB+ eller någon annan teknik. Vår vision om radion i framtiden handlar om innehåll och inte om någon särskild distributionsteknik, sa Michael Reichert.  Lyssna på sändningen (på engelska)

Ett av de vanligast förekommande begreppen under konferensdagarna var hybridradio. Med det kan man mena olika saker. Ordet hybridradio kan beskriva radions behov av olika distributionsformer, broadcasting och internet, var och en för sig. Men man kan också syfta på de försök som görs av många radiobolag att i en och samma apparat använda sig av både broadcasting och bredband. Vanlig radio för att sända effektivt till många, bredbandet för att koppla sändningarna till webben och sociala medier. Den teknik som används kallas Radio DNS.

Får en radiokonferens i Bryssel någon mätbar effekt? Noterade Bryssel att den europeiska radion var på besök? Det behövs säkert fler konferenser och fler påhälsningar för att åstadkomma något. Men en sak blev tydlig under dagarna i Bryssel. Den europeiska radions olika aktörer inser vikten av att tillsammans lobba för radions framtid. Det var inte bara EBU som var på plats. Med på konferensen var också World DMB, en global organisation med målet att etablera en stark gemensam standard för digital radio och AER, de privata radiostationernas samarbetsorganisation i Europa.

För Sveriges Radio innehöll besöket i Bryssel ytterligare en del. Sveriges Radios vice vd Cilla Benkö träffade inte bara EU-kommissionens ordförande Barroso, utan också, tillsammans med några SR-kollegor, flera av de svenska EU-parlamentarikerna i ett informellt möte. På dagordningen: Sveriges Radio i dag och i framtiden.

Mats Åkerlund
strategiansvarig för digitala medier, Sveriges Radio