JOURNALISTIK 3.0

Klickforskaren: Journalister har ambivalent förhållande till klickjakt

Angèle Christin är nyhetsredaktionsetnograf (newsroom ethnographer) och har studerat hur webbstatistik och klickräkning påverkar redaktionskulturer. Hon har jämfört digitala publikationer i Frankrike och USA och gjort fältobservationer på redaktioner samt intervjuat journalister, redaktörer och bloggare. 
    I en artikel hos Nieman Journalism Lab konstaterar Christin: ”När det kommer till att jaga klick, säger journalister en sak men känner press att göra en annan.”

I artikeln, som finns att läsa hos Nieman Journalism Lab skriver Angèle Christin, forskare och författare till avhandlingen Clicks or Pulitzers? Web journalists and their Work in the United States and France, om det dagliga dilemmat som många onlinejournalister upplever: att balansera mellan ledningens krav på klicktrafik och sin egen vilja att fokusera på den journalistiska kvaliteten.

Christin skriver att det idag är ett faktum att alla mediesajter använder webbstatistik för att fatta redaktionella beslut och att många onlineskribenter uppmuntras direkt att tänka på trafiken, men att redaktioner tolkar statistiken olika. Det finns alltså inte en klickkultur, utan flera olika och många journalister har ett ambivalent förhållande till klickjakten. Vissa säger att de inte bryr sig alls om statistiken, men kollar ändå nyfiket om deras artiklar är på mest lästa-listan. Webbstatistiken används också ofta som ett arbetsledningsverktyg som kan kopplas till karriärs- och löneutveckling, skriver Christin.

Hon drar dock slutsatsen att förhållandet mellan klickkulturen och redaktionskulturen är mer komplext än att bara säga att trafikmätandet påverkar journalistikens kvalitet negativt (som i den ofta framhållna aspekten att klickbetesrubriker , "listicles" och kattvideos inte direkt gör läsarna till mer upplysta medborgare) och att huvudfrågan i slutändan är hur webbstatistiken ska hanteras och analyseras för varje enskild publikation. Oberoendet från marknadskrafterna är viktigt, menar Angèle Christin, samtidigt som hon påminner om att journalistikens framtid hänger på den ekonomiska verkligheten.

Här finns artikeln att läsa i sin helhet (på engelska)

Sammanfattat av Cecilia Djurberg, redaktör för Medieormen
twitter.com/ceciliadjurberg