Argument för och emot surrogatmödraskap

4:11 min

Idag rapporterar Ekot om att Statens medicinsk-etiska råd vill göra surrogatmödraskap lagligt. Vi har tidigare tittat närmare på surrogatmödraskapsdebatten.

RFSL, ett lesbiskt par och ordförande för surrogat.nu vill se en utredning av surrogatmödraskap:Kajsa Ekis Ekman är emot surrogatmödraskap:/Robert