Utbildningsmaterial om temat för Musikhjälpen 2014

Årets tema för Musikhjälpen är: Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv. Som en del den satsningen har UR tagit fram ett utbildningsmaterial för att hjälpa lärare att ta upp årets tema i sin undervisning. Du hittar materialet som PDF-fil här nedan (användes enklast på dator på grund av länkar till fördjupande material och videoklipp).

Här hittar du utbildningsmaterialet för Musikhjälpen som PDF.

Utbildningsmaterialet

Detta utbildningsmaterial är framtaget för att sprida kunskap om hiv och aids. Förutom bakgrundsfakta och filmer innehåller materialet diskussionsövningar och en utmaning att konkret göra skillnad: starta ett initiativ! Utbildningsmaterialet är framtaget av UR och Sveriges Radio. Vår förhoppning är att du som använder det ska finna det intressant och lättanvänt. Stort lycka till med ditt viktiga uppdrag att utbilda och engagera unga människor!

Din klass kan förändra – starta ett initiativ

Varje bidrag räknas och varje initiativ runt om i Sverige är viktigt. Vill din klass engagera sig så går det fint! Inom kort kommer vi här på hemsidan att presentera information och möjlighet att starta initiativen redan innan själva Musikveckan drar igång.