Hit gick #mh14-pengarna

Här kan du läsa mer om hur pengarna från Musikhjälpen 2014 fördelades av Radiohjälpen.

Följande projekt har hittills beviljats medel:

 • Star for Life - Sydafrika
  Mobil klinik.
  250 000 kr
 • Hungerprojektet – Malawi, Uganda
  Minska spridningen av hiv.
  1 132 000 kr
 • Barnfonden – Uganda
  Samhällsstärkande åtgärder mot hiv.
  1 483 269 kr
 • Afrikagrupperna – Moçambique
  Hivprevention i Othoko.
  730 000 kr
 • Plan Sverige – Uganda
  Stärka hivpreventionen bland unga i Tororo.
  2 000 000 kr
 • We Effect – Sydafrika
  Samhällsbaserat arbete mot hiv.
  2 000 000 kr
 • Unicef – Sierra Leone
  Hiv/aidsprevention bland unga.
  1 600 000 kr
 • Vi-skogen – Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania
  Hiv/aidsprevention, kurativt arbete.
  2 000 000 kr
 • Svenska kyrkan – Uganda
  Arbete mot hiv i norr.
  967 742 kr
 • Erikshjälpen – Kenya
  Avvärja hivsmitta bland utsatta unga.
  1 750 000 kr
 • Röda Korset – Sudan
  Hälsoprojekt med hivinriktning.
  2 000 000 kr
 • Röda Korset – Somalia
  Hälsoprojekt med hivinriktning i Somaliland/Puntland.
  2 000 000 kr
 • Rädda Barnen - Zambia
  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  1 817 000 kr
 • Afrikagrupperna - Zimbabwe
  Sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter för barn/unga med funktionsnedsättning.
  380 000 kr
 • Rädda Barnen – Sydafrika
  Säker sex.
  1 976 707 kr
 • Läkare Utan Gränser – DR Kongo
  Patientnära vård mot hiv/aids.
  2 000 000 kr
 • Plan Sverige – Benin
  Udersöka samarbete med företag kring prevention av hiv och tonårsgraviditeter
  2 000 000 kr
 • Afrikagrupperna – Moçambique
  Hivprevention
  655 000 kr
 • Läkare Utan Gränser – Indien
  Behandling av patienter med hiv/tuberkulos
  2 000 000 kr
 • Amnesty International Sweden – Zimbabwe
  Utbildning i syfte att motverka diskriminering av hiv/aidsdrabbade
  1 025 060 kr
 • Svenska kyrkan – Filippinerna
  Förebygga hiv-överföring samt eliminera stigmatisering
  1 081 426 kr