Läs chatten igen

Expertens svar om MH-temat 2015

Björn-Ola Linnér, klimatexpert och professor på Linköpings Universitet, och Per Palmqvist, producent för Musikhjälpen, svarade på era frågor om årets tema.

Producent-Per: Hej och välkomna till Musikhjälpens chatt! Idag ska vi prata om temat som vi släppte idag: "Ingen ska behöva fly undan klimatet". Vad vill du veta? Ställ din fråga så ska jag och Björn-Ola försöka svara!

13:30, 6 October 2015

Frida: Jättebra tema! Äntligen! Hurra för er!

Producent-Per: Tack, vad roligt att höra!

13:32, 6 October 2015

Blomman: Hur orolig behöver man egentligen vara över klimatförändringarna? Ibland känns det som att det är kört...

Björn-Ola Linnér: Vi behöver göra både ock. Även om vi skulle lyckas utsläpp omedelbart skulle uppvärmningen ändå fortsätta under flera decennier.

13:32, 6 October 2015

Anders: Hur väljer ni tema egentligen? Får man komma med förslag?

Producent-Per: Man får absolut komma med förslag, och det är det många som har gjort. Det finns många grupper som hör av sig till oss och vill att vi ska belysa den fråga de brinner för. Det har vi full förståelse för och det är väldigt svårt att välja tema. Musikhjälpens tema har de senaste åren utgått från FN:s milleniemål som går ut i slutet av året. I slutet av september antogs FNs nya mål för hållbar utveckling där mål nummer 13 handlar om att bekämpa klimatförändring och hur människors påverkas av dom. Att genom att jobba med klimatanpassning av samhällen och katastrofförebyggande insatser göra så att människor kan bo kvar och att öka medvetenheten om klimatförändringar. Musikhjälpens uppdrag är att uppmärksamma en bortglömd humanitär katastrof genom att vara folkbildande och höja människors kunskap. Vi tycker att årets tema passar bra in på det uppdraget.

13:33, 6 October 2015

Emma: Vad menar ni med "klimatrelaterad katastrof"? Måste det ha med klimatförändringar att göra?

Björn-Ola Linnér: Den torka som drabbat Syrien har lett till folkomflyttningar och en mer sårbar situation för många människors försörjning vilket förvärrat de konflikter som finns.

13:34, 6 October 2015

Samuraj: Kan Björn-Ola säga något om situatinen i Syrien, en del hävdar ju att den konflikten beror på klimatförändringarna?

Björn-Ola Linnér: Den torka som drabbat Syrien har lett till folkomflyttningar och en mer sårbar situation för många människors försörjning vilket förvärrat de konflikter som finns.

13:34, 6 October 2015

Anna: Att hjälpa förebyggande är nog bra, men borde vi inte fokusera mer på att stoppa klimatförändringarna helt och hållet?

Björn-Ola Linnér: Mitt svar föll visst bort. Inom FNs klimatförhandlingar har man sedan flera år betonat att vi måste göra både ock. Genom den trögrörlighet som finns i klimatsystemen kommer vi se en uppvärmning i flera decennier även om vi skulle lyckas stoppa alla utsläpp omedelbart.

13:36, 6 October 2015

Calle H: Hej! Hur anmäler jag ett företagsinitiativ och får tillgång till det kit med logga mm? JAg läste om det i er FAQ men kan inte hitta nånstans på sidan där jag kan anmäla ett initiativ. Please help!

Producent-Per: Hej hej! Vår insamling har inte börjat än och därför går det inte heller att anmäla sitt initiativ än. Det kommer dyka upp under hösten så håll ögonen öppna! Allt om företag kommer du att kunna läsa här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3946&artikel=4147022

13:37, 6 October 2015

Nisse: Hur kan man vara så säker på att klimatförändringarna har med människan att göra? Jag menar temp har ju alltid ändrats väl?

Björn-Ola Linnér: Det finns hyllmeter av forskarrapporter som behandlar detta. Och överenstämmelsen mellan den branta stigning av växthusgaser som vi ser och utsläppen sedan industrialiseringens början är väldigt övertygande. Det är snarare fråga om exakt hur mycket människans utsläpp påverkar och vilka effekter uppvärmningen får, som diskuteras. Men att det finns ett starkt samband är det mycket få som idag ifrågasätter.

13:38, 6 October 2015

Jenny : Hur kommer det sig att ni inte valde att fokusera på flyktingarna?

Producent-Per: Som många säkert vet pågår det ju flera insamlingar för alla dom som flyr från krig, bland annat har Radiohjälpen haft en sån akutinsamling. Musikhjälpens uppdrag är att lyfta en lite mindre känd humanitär katastrof och jobba folkbildande runt det - och att så många som 100 miljoner tvingats lämna sina hem dom senaste 5 åren till följd av det förändrade klimatet vet nog inte lika många. Därför är det en viktig fråga att fördjupa oss i och är ju faktiskt en förlängning av den flyktingkris som pågår just nu.

13:39, 6 October 2015

Emma: Vad menar ni med "klimatrelaterad katastrof"? Måste det ha med klimatförändringar att göra?

Björn-Ola Linnér: Vi använder ofta betäckningen väderkatastrofer, eller extrem oväder, men bakom hur vädret utvecklas ligger ju klimatsystemen. Insamlingen skall hjälpa att människor att skydda sig både mot både snabba skiftningar i vädret som får katastrofala konsekvenser och de mer långverkande klimattrenderna, såsom havsnivåstigning och långvarig torka.

13:41, 6 October 2015

Johanna M: Kan man få asyl om man är klimatflykting?

Björn-Ola Linnér: Klimatflykting är ännu inte ett officiellt accepterat begrepp i t.ex. FN systemet. Men många menar att det borde bli det.

13:41, 6 October 2015

BingoBerra: Hej! Vilket spännande tema! Men svårt! Hur varmt tror man att det kan bli? Vad händer då?

Björn-Ola Linnér: Det finns förstås en stor osäkerhet för det beror på hur samhället utvecklas. Men fortsätter vi som nu är en vanlig uppskattning i medeltemperatur 4.5 grader kanske redan under detta århundrade. Men om alla länder håller vad du utfäster sig inför klimatförhandlingarna i Paris i december, så kan vi i bästa fall häjda uppvärmningen till 2.7 grader Celcius jämfört med förindustriella nivåer. Alltså cirka 1.7 grader högre. Men på vissa platser blir det betydligt högre och vissa lägre.

13:44, 6 October 2015

Submariner: Hej Björn-Ola! Hur många klimatflyktingar tror man att det finns just nu?

Björn-Ola Linnér: De beräkningar jag sett i rapporter uppger mellan 60 och 100 miljoner

13:45, 6 October 2015

Vega: Varför har FN satt upp nya mål? Det är ju inte som att de gamla är uppfyllda...

Björn-Ola Linnér: Milleniemålen anses vara framgångsrika, men för snäva jämfört med de stora utmaningar vi står inför. De gamal målen är inkluderade i de nya.

13:45, 6 October 2015

Arna: Äntligen börjar Musikhjälpen igen! Vilka blir årets programledare? Kodjo är väl självskriven vid det här laget!

Producent-Per: Kul att du vill vara med oss Arna! Vilka årets programledare är har vi inte avslöjat än.... I november får du veta om du har rätt!

13:47, 6 October 2015

chris: vet man säkert att klimatet har blivit sämre pga utsläpp och människors påverkan? Känns som att det finns lite olika versioner...

Björn-Ola Linnér: FNs klimatpanels sammaställer forskningsläget sedan början på 1990-talet och det har blivit allt tydligare belägg för människans påverkan. Nu är man mycket säker. Det finns fortfarande detaljer i effekterna och delar av klimatsystemen som vi behöver få bättre kunskap om. Men på det hela taget är det ytters få som ifrågasätter att människans utsläpp påverkar klimatet. Så det är inte så många olika versioner som har stöd i forskningen.

13:49, 6 October 2015

Petrus: Hur ser du på begreppet klimatflykting? Det verkar finnas en diskussion...

Björn-Ola Linnér: Jag tror att det kan vara bra, för att visa på att ett kraftigt förändrat klimat kommer att leda till folkomflyttningar och driva människor på flykt. Men det är också viktigt att komma ihåg att de allra flesta också drivs iväg på grund av bristande försörjning, konflikter etc. Men det förändrade klimatet blir ytterligare en faktor som driver folk på flykt. Sedan finns det ju ett antal exempel där människor av rena klimatrelaterade skäl tvingas fly. T.ex. de låglänta östater som riskerar att hamna helt under vatten.

13:52, 6 October 2015

von pluring: Hej! En fråga till Per: Tror ni att ni kommer att slå rekord i antal insamlade pengar i år? Eller tror ni att det är kört? Jag hoppas såklart att ni slår rekord men någon gång kommer det ju inte att gå...

Producent-Per: JAg vet faktiskt inte och egentligen spelar det ingen roll. För oss är det viktigaste att människor engagerar sig, sen gör det ju inget om vi då också får en mer pengar till Radiohjälpen. Musikhjälpen handlar ju faktiskt om att höja kunskapen om en undanskymd humanitär katastrof och skapa engagemang, och ett sätt göra det är ju att samla in pengar, men det kan ju också vara att man bara pratar om temat på jobbet eller skolan. Så jag hoppas att vi slår rekord i antal engagemang helt enkelt! :)

13:53, 6 October 2015

Dr_Who: Vad är den största enskilda grejen man själv kan göra för att minska klimatpåverkan?

Björn-Ola Linnér: Det beror på vad man tror är mest verksamt förstås. Många svarar att bli vegetarian. Andra menar att köpa bästa miljöklassningen på nya varor gärna i nya tekniker för att driva på teknikutvecklingen är mest effektivt. Det är svårt att svara på frågan generellt. det beror förstås på vilken livsstil man har.

13:54, 6 October 2015

Pelle: Vilken hjälp är det mer specifikt som egentligen som behövs?

Björn-Ola Linnér: Det behövs både storskaliga och småskaliga insatser. Klimatanpassningen beräknas 2050 att kunna kosta upp till 300 miljarder US dollar årligen. Så det behövs enormt kostsamma infrastrukturprojekt men också direkt hjälp till de som redan nu drabbas av extremväder. Där handlar det t.ex. översvämningssäkrad sanitet eller hjälp med att få råd med regnvatteninsamling från sitt hustak som är väldigt värdefullt i torrområden.

13:58, 6 October 2015

Anna: Vad räknas in i klimatrelaterade katastrofer?

Björn-Ola Linnér: De katastrofer, även extrem oväder, som i drivs av ett långsiktigt förändrat klimat.

14:00, 6 October 2015

Anita Erlandsson: Mycket bra tema. Det behöver verkligen lyftas fram.

Björn-Ola Linnér: Det tycker jag med. Det är utmärkt att vi uppmärksammar att det redan ny finns ett stort behov att hjälpa människor att anpassa sig till ett förändrat klimat och att det kommer att ställa våra samhällen för ännu större utmaningar i framtiden. Eftersom vi i år sannolikt kommer att få ett nytt klimatavtal där dessa frågor också blir en viktigt del, så är det utmärkt att det skapas uppmärksamhet kring frågorna.

14:02, 6 October 2015

Ursula: Hej Musikhjälpen! Jag har en fråga. vilka organisationer får ta del av mh-pengarna? Min vän har ett fadderprojekt i Brasilien där vi bl a planterar träd. Kan han få pengar?

Producent-Per: Hej hej! Det är Radiohjälpen som tar hand om pengarna som öronmärks för projekt som arbetar med vårt tema. Sedan får olika organisationer ansöka om dessa pengar. Här kan du t ex se vart förra årets pengar har gått: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3946&artikel=6106410 Din vän kan läsa mer på den här sidan: https://www.svt.se/radiohjalpen/sok-bidrag/internationella-andamal-och-varldens-barn

14:03, 6 October 2015

Liv: Finns det många organisationer som jobbar med den här typen av projekt? Känns som att de flesta fokuserar på krigsflyktingar just nu.

Björn-Ola Linnér: Många hjälporganisationer har verkligen uppmärksammat det ökade hjälpbehov som klimatförändringar kan innebära.

14:04, 6 October 2015

kicki : Producent-Per - behöver vi inte ordna upp situationen på hemmaplan och i resterande berörda EU-länder med tanke på tiggande migranter?

Producent-Per: Det finns tyvärr en mängd olika ändamål och människor som skulle behöva vår uppmärksamhet. Musikhjälpens uppdrag är att uppmärksamma en bortglömd humanitär katastrof, alltså något som inte är på nyheterna just nu men som ändå är ett stort problem. De senaste åren har vi utgått ifrån FN:s milleniemål där det handlar om att alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv, att ha rent vatten, att överleva sin graviditet, rätten till utbildning och så vidare. Musikhjälpen handlar om folkbildning kring detta. I år har vi tagit avstamp FNs nya mål för hållbar utveckling där mål nummer 13 handlar om att bekämpa klimatförändring och hur människors påverkas av dom. Att genom att jobba med klimatanpassning av samhällen och katastrofförebyggande insatser göra så att människor kan bo kvar och att öka medvetenheten om klimatförändringar.

14:06, 6 October 2015

MNG: Hur kommer vi känna av klimatförändringarna i Sverige framöver? Fler stormar?

Björn-Ola Linnér: Viktiga klimattrender i Norden är ökad årlig nederbörd, fler dagar med extrem nederbörd, ökade årliga medeltemperaturer, fler dagar med värmebölja och havsnivåhöjning i de södra delarna, effekterna blir olika i olika delar av landet. SMHIs klimatanpassningsportal har jättebra data på detta. Du kan också utforska med hjälp av verktyget VisAdapt www.visadapt.info

14:07, 6 October 2015

Cajsa: I vilket land finns det flest klimatflyktingar? Och från vilket land flyr flest?

Björn-Ola Linnér: Jag har tyvärr inte data här för det. Det beror dels på hur man skall definiera klimatflyktingar, se tidigare svar. De flesta som tvingas fly gör det inom egna landet, särskilt då det gäller extrema väderhändelser, t.ex översvämningar, och då kan de med hjälp ofta flytta tillbaka efter en tid. Extrem torka kan leda till större folkomflyttningar.

14:11, 6 October 2015

Producent-Per: Nu är chatten slut för den här gången, stort tack till Björn-Ola och alla som deltog! Vi ses i Linköping den 13-19 december!

14:12, 6 October 2015

Emma: På vilket sätt gör pengarna skillnad som ni kommer få in? Hur kommer de användas? Bra tema, viktigt att folk får upp ögonen för detta också.

Björn-Ola Linnér: Det som är bra med de exempel som musikhjälpen valt är att de visar på mycket konkreta hjälpinsatser som med lite pengar från oss kommer att göra stor skillnad lokalt. Det finns hjälporganisationer som idag har blivit bra på att stödja individer med konkreta åtgärder som säkra toaletter, brunnar och pumpar som fungerar vid en översvämning. , plantera träd och gräva kanaler för att leda bort vatten och regnvatteninsamling.

14:14, 6 October 2015

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista