Info om engångsbössor:

Här kan du beställa engångsbössor som du kan använda för att samla pengar till Musikhjälpen 2019. Nedan hittar du regler och villkor för att använda bössorna. Engångsbössorna kostar ingenting att beställa.

När din beställning går igenom får du ett svarsmail på den e-postadress som du uppgett i formuläret. Glöm inte att kolla skräpposten också!

Villkor för användning av insamlingboxar:

  • Bössan får endast användas i slutna event, dvs inte för insamling på allmän plats.
  • Engångsbössan ska hållas under uppsikt och vara inlåst när den inte används.
  • Syftet med insamlingen ska tydligt framgå.
  • Insamlingen får inte ske på ett påträngande eller förargelseväckande sätt.
  • Beställaren av engångsbössan ansvarar för att hanteringen av den och dess innehåll sker på ett korrekt sätt och att alla gåvor når Radiohjälpen senast fredag 20 december 2019.
  • Ogiltiga sedlar (ej mynt) ska postas separat till Radiohjälpen (Musikhjälpen), 105 10 Stockholm. Radiohjälpen löser in dessa kostnadsfritt hos Riksbanken innan årsskiftet.
  • Skulle en box bli stulen/försvinna är ansvarig person skyldig att polisanmäla detta, samt meddela Radiohjälpen.
  • Används inte insamlingsboxen eller ges inga kontanter i den, ska detta meddelas till Radiohjälpen via e-post radiohjalpen@svt.se.

Tömning av insamlingsbox och insättning till Radiohjälpen:

Alternativ 1:

Lämna in engångsbössan till oss i bössinlämningen på Stora torget i Västerås. Vi finns på plats under hela veckan då Musikhjälpen pågår, 9-15 december!

Alternativ 2:

Öppna engångsbössan tillsammans med en banktjänsteman på ett bankkontor och sätt in pengarna på Radiohjälpens Pg 90 1950-6 märkt: 15103.

E-posta därefter kvitto på insättningen, samt belopp till radiohjalpen@svt.se.

Alternativ 3:

Var två personer när ni tömmer engångsbössan och räknar pengarna. Sätt in pengarna på ditt konto genom ex. en insättningsautomat.

För över beloppet till din digitala bössa eller direkt till Radiohjälpen via Swish 90 1950 6 eller Pg 90 1950-6 märkt 15103.

E-posta kvitton på de transaktioner som gjorts, belopp samt namn på båda som var med under kontanthanteringen till radiohjalpen@svt.se.

Tack för ditt engagemang och stöd!