Musikhjälpen 2019

Sex är inte ett vapen

Sexuellt våld finns i krig och konflikter världen över. Människor i alla åldrar utsätts för våldtäkter, sexuell tortyr och tvingas in i prostitution och tvångsäktenskap. Överlevare lämnas med livslånga skador, trauman och stigman - medan många förövare går ostraffade.

Sexuellt våld i krig och konflikt kan se ut på flera olika sätt. Väpnade grupper kan utföra våldtäkter på öppen gata eller attackera barn på väg till skolan som strategi för att sprida skräck, hämnas och tvinga människor på flykt. Extremistgrupper kidnappar människor och håller dem som sexslavar för att locka till sig unga män eller tjäna pengar genom slavhandel.

Men sexuellt våld behöver inte vara beordrat och förövarna är inte bara soldater eller väpnade grupper. I samhällen där våld normaliseras och laglöshet breder ut sig ökar sexuellt våld även bland lokalbefolkning, biståndsarbetare och fredsbevarande soldater. Det finns bakom stängda dörrar i hemmet, i den smala gränden på väg till skolan eller i osäkra utrymmen i flyktingläger.

Risk att den utsatta straffas

Sexuella övergrepp kränker en människas värdighet djupt och döljs ofta bakom skam. Dessutom är risken stor att den utsatta straffas istället för förövaren. Få vågar eller har möjlighet att anmäla övergrepp och därför är konfliktrelaterat sexuellt våld ett av de minst rapporterade brotten.

Konsekvenser i åratal

Livslånga skador och trauman, sociala stigman, sjukdomar och oönskade graviditeter gör att konfliktrelaterat sexuellt våld drabbar människor och samhällen i generationer framåt. Överlevare behöver ofta akut fysisk vård, psykosocialt stöd och behandling för posttraumatisk stress, depression och ångest. Det kan vara svårt att få tillgång till i konfliktdrabbade områden.

Människor som utsätts för sexuellt våld straffas också av sin omgivning. De kan isoleras av sin familj, tvingas flytta och ha svårt att få jobb. Kvinnor kan bli lämnade av sina män eller tvingas gifta sig med sin förövare. De som hållits fångna av extremistgrupper kan ses som medbrottslingar och deras barn stämplas som fienden.

Det är framförallt flickor och kvinnor som utsätts, men även män och pojkar drabbas. Kvinnors möjligheter i samhället begränsas när de hindras från att röra sig fritt, utbilda sig och arbeta på grund av risken för, eller som konsekvens av, sexuellt våld. För män och pojkar saknas ofta stöd helt och hållet eftersom många länder inte inkluderar män som offer för sexualbrott i lagstiftningen.

Vad kan Musikhjälpen göra?

Bidragen till Musikhjälpen kan bland annat gå till fysisk och psykisk vård för överlevare, till hjälp att driva rättsprocesser och möjlighet till utbildning för att undvika en framtid i fattigdom och utsatthet. Pengarna kan även gå till att skapa säkra platser i osäkra miljöer, till exempel belysning och lås på toaletter i flyktingläger. En viktig del är också att stötta det förebyggande arbetet för att förändra de negativa normer och attityder som ligger till grund för sexuellt våld.

Sex är inte ett vapen – din musik räddar liv!