Utbildningsmaterial Musikhjälpen 2019

Årets tema för Musikhjälpen är Sex är inte ett vapen. För att hjälpa till att sprida kunskap om ämnet har UR tagit fram en lärarhandledning med fakta, diskussionsövningar och instuderingsuppgifter för gymnasiet och åk 9: