Reportageserie: Överlevare - sexuellt våld i krig

Sexuellt våld i krig har sannolikt förekommit lika länge som krig har funnits. I den här två programmen får vi träffa överlevare och anhöriga som berättar om sexuellt våld i krig och hur det påverkar individen och samhället. I serien breddar experter perspektiven och visar på sexuellt våld i olika konflikter.

Skam och återupprättelse: 

Överlevaren Vasfije från Kosovo berättar hur hon utsattes för sexuella övergrepp under kriget i Kosovo i slutet på 1990-talet. Vi möter även Kolbassia, från Chad, som överlevde sexuella övergrepp som barn från beskyddarna. Experterna Jill Trenholm, Angela Muvumba Sellström och Maria Eriksson Baaz pratar om sin forskning kring barnsoldater, förövare och hur man kan förebygga sexuellt våld i konflikt. I avsnittet tas även skam och stigma upp kring sexuellt våld i konflikt.I serien hör vi överlevares vittnesmål från olika delar av världen upplästa av Petra Marklund, Yandeh Sallah och Arantxa Alvarez.

Orsak och konsekvens: 

I det här avsnittet får vi träffa överlevaren Divine från Kongo- Kinshasa som blev utsatt för sexuellt våld av militär, polis och civila. Forskaren Jill Trenholm berättar om hur sexuellt våld är kopplat till vår allas vardag. Experterna Angela Muvumba Sellström och Maria Eriksson Baaz berättar om sin forskning och erfarenheter från möten med överlevare och förövare och vad det gör för både individ och samhället. Hanna Persson som jobbar i konfliktområden. Hon berättar om hur man bäst bemöter och hjälper överlevare av sexuellt våld.  I serien hör vi överlevares vittnesmål från olika delar av världen upplästa av Daniel Riley, Kodjo Akolor, Liban Abshir Mohamed, Linnéa Claeson och Yandeh Sallah.