Pengar kan sökas till minoritetspråken som firas internationellt idag

Idag är det den internationella minoritetspråksdagen och den har firats den 21:a februari sedan år 2000. Varför man har inrättat internationella modersmålsdagen är för att främja språklig och kulturell mångfald och flerspråkighet. Institutet för språk och folkminnen delar årligen ut pengar till olika minoritetsspråksprojekt. Hanna Outakoski sitter i institutets referensgrupp för fördelning av bidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Hör henne berätta om deras arbete.