En do:er som skriver på doktorsavhandling. Michael Lindblad gäst Rádio Sápmis fredagssoffa

24 min

Veckans gäst är ordförande i Umeå Sameförening Såhkie. Han har suttit med i samiska referensgruppen för Umeå 2014. Michael Lindblads hjärtebarn är samiska veckan men det som kanske inte många vet är att han skriver på en doktorsavhandling som handlar om minorioteters vilja att studera. Han är uppväxt i Storuman men hans uppväxt var inte speciellt samisk men han har alltid vetat att han är same.