Svenska kyrkan kartlägger relationen till samerna

6:40 min

Svenska kyrkans inledde för tiotalet år sedan en försoningsproess med det samiska samhället. Den nuvarande ärkebiskopen Anders Wejryd vill fördjupa denna process genom att kyrkan startat ett vitboksprojekt. Där kartläggs den historiksa relationen och övergreppen som kyrkan utsatt samerna för, kartläggningen ska användas som avstamp för hur relationen ska utvecklas i framtiden.