Kunskap kan ge förståelse för nackstick

5:59 min

Att tillsätta ett forskningsprojekt om nackstick på ren för att få förståelse för den metoden, hade varit en lösning på debatten kring nackstick, säger veterinären Tina Hætta från Kautokeino. Tina Hætta förstår att det kan se obehagligt ut men menar att om man får en inblick i det via en forskning så kanske man inte reagerar lika starkt.