GRANSKNING AV INKOMSTKLYFTAN, MAJ 2011

Här finns pengarna

P4 Sjuhärad lär Statistiska Centralbyrån ta fram siffror för olika bostadsområdens medelinkomster indelat efter postnummer.

Snart framträdde en tydlig bild av var i bygden man hittar de rika, och de fattiga.