Hestra är rikast i Sjuhärad

1:47 min

Hestra i Borås är rikast i Sjuhäradsbygden, fattigast är man på Norrby. Det visar statistik som SCB tagit fram åt P4 Sjuhärad.

Sjuhäradsbygdens rikaste bostadsområde ligger på Hestra i Borås. Åtminstone om man delar in bygden efter postnummer.

Det visar siffror som Sveriges Radio bett SCB ta fram. Undersökningen visar också att Borås fattigaste område ligger i västra Borås, på Norrby.

Nahid Zadeh, som bor på Hestra, tror att skillnaderna beror på kommunens placeringar av nyanlända flyktingar.

- Det är kommunen som bestämmer. De som har invandrarbakgrund placeras på Norrby, om man skulle placera dom på andra ställen så skulle det jämnas ut, säger Nahid Zadeh, som bor på Hestra, som menar att skillnaderna beror på kommunens placeringar av nyanlända flyktingar.

– Genom bussning så tror vi att bussningen från Norrby till Hestra gynnar de på Norrby så att dom får mer lika förutsättningar som de som redan bor på Hestra, säger Lennart Andreasson, Vänsterpartiet.

De siffror som Statistiska Centralbyrån tagit fram för Sveriges Radio delar upp befolkningen per postnummer.

På P4 Sjuhärad har vi valt att titta på de arbetsföra åldrarna, 30 till och med 64 år. Och sammanhanget är tydligt.

Lägst inkomst har man i de invandrartäta områdena på Hässleholmen och Norrby. Högst, kanske något överraskande, på Hestra.

En typisk hestrabo tjänade 2009 tre gånger mer än den typiske norrbybon - 343.000 per år jämfört med 104.000 - vilket naturligtvis förklaras med en omfattande arbetslöshet på Norrby.

Nahid Zadeh är mycket positiv till bussning av norrbyelever till Hestra eftersom utbildning är vägen in på arbetsmarknaden och det samma tror den ansvarige politikern, vänsterpartisten Lennart Andreasson.