Skaraborg Direkt måndag 3 mars

Kräver folkomröstning om kommungräns. På Kinnekulle pågår en namninsamling för att få en folkomröstning om en ny kommungräns mellan Lidköping och Götene. De första två veckorna skrev över 500 personer under. Lena Holmstrand-Krüger, som driver kravet på en folkomröstning, är nöjd över gensvaret.

* * *

Högskolan i Skövde ska bli bättre på att  utbilda inom bristyrken. Idag presenterade Högskoleverket en prognos över vilka yrken det kommer att råda brist på i framtiden. Bland annat utbildas det för få fritidspedagoger och sjuksköterskor och för många journalister och apotekare.

Högskolans rektor Leif Larsson konstaterar att man måste bli bättre på att se till att utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov.

* * *

Vätternrundan fullsatt. I morse stoppades anmälningarna till årets upplaga av Vätternrundan, eftersom det är fullt. 17 500 cyklister är anmälda.