Skaraborg Direkt onsdag 7 maj

Integration genom vardagliga samtal.
Det började med en elev i svenskundervisningen för invandrare som påpekade att han aldrig träffade några svenskar att prata med. SFI tog då kontakt med Röda korset, som i två terminer har varit med på träffar där medlemmarna pratar med eleverna om vardagliga ämnen, allt för att förbättra språket.

* * *

Examensarbete: Rockturné i England. Skarabandet The Flaming Moes är just nu i England för en turné med livespelningar. Men tunén är också ett akademiskt examensarbete vid Högskolan i Skövde på utbildningen Musik- och ljudproduktion. Kontakten med konsertarrangörer har knutits över internet, det vanligaste sättet som musik sprids 2008.

* * *