Skaraborg Direkt måndag 12 maj

Kan det vara en fornborg? Av hävd brukar kullen som ligger ett par kilometer från Råda kyrka kallas för Kung Råds fornborg. Nu vill hembygdsföreningen ha mer bevis och har därför kallat in en expert som letar med georadar efter murar och annat som kan finnas under kullen. Platsen har nämligen aldrig grävts ut.

Borgen ska, enligt folklig tradition, vara en borg från vikingatiden och det finns nedtecknade källor från betydligt senare som talar om att sten ska ha tagits från borgen för att bygga Råda kyrka på 1100-talet. Men det skulle lika gärna kunna visas sig att kullen är en stenhög skapad av inlandsisen.

* * *

Unga killar diskuterar kvinnovåld. Vi besöker Kinnarpsskolan där killar i nian har en halvdag om misshandel i nära relationer. Tidigare har bara tjejerna fått se film i ämnet och diskutera, men i år var det även killarnas tur.

* * *

Och så pratade vi med 21-åringen som ska söka kärleken i en berömd dokusåpa för lantbrukare. Men exakt hur hennes bondman ska vara hade hon svårt att svara på.

* * *