Skaraborg Direkt onsdag 14 maj

Hur mycket handel klarar Skaraborg? Den senaste tiden har flera stormarknader öppnat i Skövde, Mariestad och Falköping, samtliga utanför stadens omedelbara centrum. Bakgrunden till de många etableringarna är högkonjunkturen som gjort att vi handlar allt mer. Och målet är att få skaraborgarna att handla på hemmaplan istället för att åka till Örebro och Jönköping.

* * *

Västerhöjdselever vill stoppa gatuvåldet. Som projektarbete sista året på samhällsvetenskapliga programmet har Elin Tool och Elin Karlsson arrangerat en kväll på temat gatuvåld. Det betyder bland annat en föreläsning om hur man undviker att utsättas. Och så blir det konsert med lokala band.

* * *

Att välja konst till offentliga miljöer. Placeringen av ett konstverk av Cecila Parsberg på högskolan i Skövde har skapat en hel del debatt den senaste tiden och tidigare i veckan vandaliserades en av hennes tavlor.
Vi pratade med Björn Therkelsson, som jobbar med den konstnärliga utsmyckningen av regionens lokaler i Skaraborg. Han vet att det är viktigt att välja konst i samarbete med den personal som ska jobba på arbetsplatsen.

* * *