Skaraborg Direkt torsdag 15 maj

Karlsborg räddas av ÖB:s förslag. I dag överlämnade ÖB sitt förslag på besparingar till försvarsministern. Tankarna på att helt lägga ner i Karlsborg verkar vara borta, men helt säkert blir det först till hösten. Klart är att 2 500 anställda ska bort inom försvaret i Sverige.

* * *

Sonen Ljung tar upp revytraditionen i Skara. När komikern Mats Ljung avled 2001 betydde det slutet på en mångårig framgångsrik revyverksamhet i Skara. 2008 blir året då traditionen återupptas och det är sonen Anderas Ljung som ligger bakom. Premiär blir det i höst.

* * *

Vanligt att kvinnliga värnpliktiga kränks.  En undersökning från Försvarshögskolan visar att var fjärde kvinna som gör värnplikten känner sig kränkt minst någon gång i månaden. Detta är ett problem som försvarsmakten jobbar hårt för att komma till bukt med.

* * *