Kunskap saknas vid bortförande av barn

Beatrice Ask berättade imorses om det nya förslaget om att göra det straffbart för en förälder att hålla ett barn utomlands längre än den utsatta semestertiden. Det är ett steg på vägen, men man måste ha tydliga riktlinjer, det menar Helen Engström på Kvinnohuset i Skövde.