Framgångsrik entreprenör i London

Lena Björck levererar mat till världskändisar och är en av Londons mest farmgångsrika entreprenörer inom catering. Hon är bördig från Örebro och hennes företag Inn and Out Ltd har under 10 år växt från att vara ett enmansföretag till ett idag medelstort företag. Idag talade Lena Björck på Hindersmässan i Örebro där det var småföretagardag och Radio Swedens Göran Löwing frågade henne vad hennes föredrag handlat om.