Diskriminering av romer utreds

Den 14 februari börjar den nya Delegationen för romska frågor sitt arbete med att se över romernas situation i Sverige. Delegationen ska dokumentera det förtryck som romerna utsatts och fortfarande utsätts för och förhindra framtida diskriminering.

I delegationen ingår tio representanter, fem med romsk bakgrund.

Delegationens ordförande Maria Leissner anser att romerna har utsatts för en ganska omfattande förföljelse under 500 år i Sverige.

Reporter: Alberico Lecchini

I Sverige bor mellan 20 000-25 000 romer och bland dem är reaktionerna blandade efter Maria Leissners utspel.

Birger Rosengren, ordf. för Resande Folkets Romano Riksförbund är skeptisk medan Fred Taikon, chefredaktör för tidsskriften È Romani Glinda, tycker att initiativet är bra men han tror att det kommer att  bli svårt för staten att helt öppet be om ursäkt.

Reporter: Adam Szoppe, romska redaktionen