Enhet skapas för att spåra krigsförbrytare

Sverige ligger efter i den internationella utvecklingen att inrätta en centralenhet som kan spåra upp, utreda och lagföra förövare av folkmord och olika krigsförbrytelser samt andra internationella brott. Hittills har krigsförbrytelsfall utretts av oerfarna poliser och åklagare på de 21 polismyndigheter som finns i landet, säger åklagare Magnus Elving. Magnus Elving är en av personerna bakom en rapport som föreslår att en central enhet skapas.
Reporter är Alberico Lecchini