Vad kan jag göra när det råder klimatfeber?

Tillståndet för världens klimat är förvisso ytterst allvarligt, men det finns ingen anledning att sjunka ner i klimatförtvivlan.

Tvärtom konstaterar FN:s tredje klimatrapport att utsläppen av koldioxid i atmosfären kan minskas ordentligt.

Men är det bara stater och regeringar som behöver agera eller kan varje individ bidra till kampen mot klimatförändringen?