Invandrare i särskola

Flera studier från 1990 och 2000 har visat att invandrarbarn är överrepresenterade i särskolan. Men en ny riksomfattande forskningsstudie visar att det främst är ett storstadsproblem.

Studien visar att otillförlitliga psykologiska tester och kulturella och språkliga problem, är några förklaringar till att invandrarbarn felaktigt skrivs in i särskolan.

Jerry Rosenqvist, professor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, berättar att de har gjort en enkät som har gått ut till samtliga kommuner i Sverige.