Tullverket får kvarhålla kontanta medlen

Tullverket får rätt att eftersöka kontanta medel i transportmedel, bagage, portföljer samt handsväskor f.o.m. idag. Tullverket kan också utföra kroppsvisitation. EU Kommisionen har beslutat att om kontanta medel överskrider 10 000 euro och pengarna inte anmäls då har varje medlemsland rätt att kvarhålla de kontanta medlen. EU vill förebygga pengtvätt. Straffet kan bli böter, säger till SR International Lennart Hedquist, ordförande i skatteutskottet.

Reporter: Alberico Lecchini