Ersamus väcker lågt intresse bland svenska studenter

Runt 26 000 svenska studenter läser vid utländska universitet, de flesta i länder som USA och Australien. Inom EU finns ett utbytesprogram, Erasmus, där svenska studenter kan delta och läsa en del av sin utbildning. Men intresset för denna möjlighet är ganska låg. Bara 2500 studenter av 400 000 som finns i landet deltar i detta. Och man kan fråga sig varför. Ulf Melin, är generaldirektör för den statliga myndigheten Internationella programkontoret.

Reporter: Göran Löwing