Tre amerikaner delar årets ekonomipris

Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till Leonid Hurwicz, Eric S Maskin och Roger B Myerson.
Pristagarna har genom sin forskning, om hur man fördelar resurser på bästa sätt i produktionen, uttökat förståelsen för hur optimala mekanismer bör utformas med hänsyn till invidividers incitament och privata information.

Genom teorin för allokeringsmekanismer kan man särskilja situationer där marknader fungerar väl från sådana där de inte gör det. Teorin spelar i dag en central roll inom många områden av nationalekonomi och inom delar av statsvetenskapen, skriver Vetenskapsakademien i sin motivering.


Prissumman är tio miljoner kronor och delas lika mellan pristagarna.