Utsläpp ger pengar till förebyggande åtgärder mot klimatförändringar

Att resa med flyg påverkar miljön negativt. Så när nu Sida håller konferens om klimat och katastrofförebyggande får deltagarna redovisa hur de flyger till och från konferensen och var de bor. Sen räknar Sida ut hur mycket koldioxidutsläpp konferensen släpper ut och investerar samma summa pengar i projekt som ska minska koldioxidutsläpp i världen.

Reporter: Monika Titor

Istället för pärmar med informationsbroschyrer ges informationsmaterial på USB-minnen. Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet hoppas att andra kommer att följa Sidas exempel:

- Det är ett formulär där deltagarna fyller i hur de har rest så att vi sen kan räkna ut hur mycket koldioxidutsläpp konferensen släpper ut. Så investerar vi samma summa pengar i projekt som ska minska koldioxidutsläpp. Och jag hoppas att andra arrangörer tar på sig ansvar och kanske till och med går längre när det gäller att klimatsäkra konferenser.

Nu gäller det att värna om miljön. Nya studier visar att klimatet värms upp snabbare än beräknat. Tsunamikatastrofen blev en varningsklocka - naturkatastrofer inträffar, men vi måste ha en bättre beredskap. Helena Molin Valdes arbetar på FN:s internationella sekretariat för katastrofminimalisering:

- Nu är det bevisat att det inte bara är koldioxidutsläpp som accelererar klimatfärändringar utan också förminskade gröna växlighetsområden, som minskar och därför finns det ingen upptagningsförmåga. Samma sak gäller vatten, antingen har vi för mycket vatten eller för lite och det är också en fråga om att folk inte vet hur de ska bete sig.

- Hur ska ni arbeta nu närmast?

- Mobilisera kunskap, politiker och tekninker, planera baserat på information. Men så har vi politikerna och det är ofta en stor skillnad på vad tekniker tycker att man ska satsa på och vad politikerna lägger pengar på, säger hon.

En instans som står just för tekninsk expertkunskap är svenska Räddningsverket. Just nu driver Räddninsgverket ett projekt på orter som drabbades av Tsunamikatastrofen 2004. Man ser över den befintliga situationen och arbetar för att förebygga nästa katastrof, producerar informationsmaterial och genomför katastrofövningar. Björn Hedskog är projektledare för kapacitetsutveckling och återuppbyggnad på Räddningsverket:

- Det vi gör är att driva projekt tillsammans med partneroprganisationer i de länder där vi arbetar. För det som Räddningsverket jobbar med, är just riskreducering och kapacitetsutveckling. Utöver projekt har vi kurser, som behandlar olika faser i skedet efter en katastrof. Man brukar prata om att det första som händer är en reaktiv fas, man reagerar på det som händer och tar dit underlättande åtgärder, sen måste man då börja återuppbygga och sen måste man jobba med de här katastrofförebyggande åtgärderna så att man har en bra förberedelse nästa gång det händer någonting, säger Björn Björn Hedskog.