Skärpta krav på Svenska för invandrare SFI

Inte ens hälften av dagens elever på SFI – Svenska för invandrare - uppnår sina studiemål. Regeringen skärper nu kraven enligt planerna som skolminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko Sabuni presenterade idag och som kommer att gälla från första januari nästa år. Ett nytt examensprov – ett nationellt slutprov - är att vänta, och i fortsättningen ska man kunna gå på SFI i högst tre år.

”Mindre än hälften av eleverna uppnår aldrig kunskapsmålen och det är därför vi måste göra ett lyft”,  menar utbildningsminister Jan Björklund som tillsammans med integrationsminister Nyamko Sabuni presenterade de nya kraven.

Men SFI är även en utbildning där kraven på lärarna är för låga. Nio av tio lärare saknar utbildning på rätt nivå i svenska som andra språk. I hela skolväsendet är det den enda platsen där kunskapskraven för lärarna i princip kan vara att den sökande är svensk eller att den talar svenska.

Kommunerna väljer ofta billiga utbildningsalternativ framför kompetenta, och det är därför rimligt att det riktas krav åt olika håll, enligt de bägge ministrarna.

Detta är dock något som rubriken på debattartikeln i Dagens Nyheter - ”Krav på svenskkunskaper skärps för invandrare” -inte antyder, säger vår reporter Olgica Lindquist som idag mötte båda ministrarna på en presskonferens.