Vårdstreken utvidgas

Vårdförbundets utökade strejk från och med den 5 maj innebär påfrestningar för människor som väntar på vård.

Nu strejkar omkring 7.000 sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska tekniker - dubbelt så många som tidigare. En direkt följd av strejken är bland annat att sjukvårdens möjligheter att leva upp till vårdgarantin försämras avsevärt. Väntetiderna blir nu allt längre till många behandlingar och operationer.

Men strejker av den här storleken är sällsynta idag.

Det räcker med att gå 20 år tillbaka i tiden för att hitta helt andra konfliktmönster på den svenska arbetsmarknaden:

Radio Sweden’s Anders Ljungberg, intervjuade Kurt Eriksson på statliga Medlingsinstitutet.