Antidiskriminerings lagar är otillräckliga

Kamp mot diskriminering underkänns av svenskarna - detta är en av de slutsatser som tas av den undersökning som Antidiskrimineringsbyrån i Umeå beställt av SCB. Men svenskarna är samtidigt medvetna om att diskriminering förekommer. Hela 90 % svarar till exempel positivt på frågan om förekomsten av köns- och etnisk diskriminering.

Verksamhetschefen vid Antidiskrimineringsbyrån i Umeå, Jabar Amin, ser resultaten från den ljusa sida.