Unik fredsfrämjande insats leds av Sverige

Säkerhet, utveckling och rättsäkerhet går hand i hand. Det fastställdes av FNs f.d. generalsekreterare Kofi Annan år 2006.  Svenska militärer, poliser och civila var inte sena att utforma en modell för en integrerad mission. Internationella fredsfrämjande operationer ska ha ett samlat civilt, polisiärt och militärt agerande. SWEDINT, ett svenskt militärt utbildningscentrum,  arrangerar en tre veckors kurs för 80 personer med deltagare från 40 länder.

Att skapa förutsättningar för fred är en invecklad process där många olika grupper - som nyligen har lämnat bakom sig ett inbördeskrig eller andra typer av konfrontation - måste komma överens. Därför har Sverige utvecklat en modell som möjligör att en fredsinsats kan ha bättre förutsättningar att lyckas om polisen, militärer och civila från en FN insats kan samarbeta.

Majoren Bengt Åke Folkensson, projektledare för kursen, tycker att det är nödvändigt med en sån utveckling eftersom varken polisen, civila och militärer kan inte göra det var på sitt håll.

Skillnader mellan olika myndigheter är inte bara de olika områden som de ansvarar för. Det kan också finnas kulturella och språkliga svårigheter att överbrygga.

Frank Larsson, ansvarig för den civila delen av kursen, instämmer och berättar om hur viktigt det är för alla de inblandade att träna under kursen för att kunna agera på ett effektivt sätt.

Efter kursen kommer majoriteten av deltagarna att tjänstgöra i länder som Tchad, Darfur och Afghanistán. I poliskursen t ex ska 7 av de 18 deltagande åka direkt till Darfur.

Stig Pålsson, f.d. polischef, som idag är verksam inom rikspolisstyrelsens utlandsavdelning och ansvarar för den polisiära delen av kursen, menar att den intensiva övningen för personalen är den enda garantin för att man kan sätta det skrivna ordet på papper i handling.

Det finns andra flaskhalsor som sätter käppar i hjulen när en fredsinsats sätts igång. Till exempel finns det bland militärerna trupper från NATO-länder och trupper från andra länder som inte kommer så bra överens. Sådana problem försöker man också lösa via denna unika kurs, säger majoren Bengt Åke Folksensson.

Idag /torsdag) slutar den tre veckor långa kursen och de flesta deltagarna ska resa hem, förutom de som direkt ska till ett fredsuppdrag. Sverige vill att hela kursen ska certifieras av FN. Hittills är bara den militära delen certifierad, men man strävar efter att den civila och polisiära ska också få samma status.