Gnosjö först i Fokus integrations kartläggning

Invandrarna i Gnosjö är bäst integrerade i Sverige genom en hög sysselsättningsgrad. Och i Botkyrka växer integrationen fram genom en känsla av att alla är medborgare oavsett var man kommer ifrån.Gnosjö och Botkyrka är de två kommuner som samlade högst poäng när tidningen Fokus rankade landets 290 kommuner ur en integrationsperpektiv. Praktik och språkutbildning går hand i hand. Det är nyckeln till framgång, sa Gnosjös stolte kommunstyrelseordförande LarsÅke Magnusson efter ceremonin.

Reporter: Alberico Lecchini

Flera kommuner har börjat titta på Gnosjö-modellen. Bl a Botkyrka som hamnade på andra plats i den långa listan. Men där finns andra förutsättningar, och kommunstyrelsen har använt sig av en annan strategi, där delaktighet är ledstjärnan. Tidningen Fokus kartläggning har bedömts efter hur kommunerna lyckas med integrationen, det vill säga att kombinera hög invandring med hög sysselsättning och låga ohälsotal bland utlandsfödda.

Gnosjö och Botkyrka kommuner är exempel på hur man kan lyckats med integration med hjälp av en tydlig strategi. Till Gnosjö kommer idag många politiker från andra kommuner för att titta på hur man jobbat där för att lyckas så bra. Arbetslösheten där är bara 0,8 procent med en befolkning vars invandrarandel ligger på 25 procent.

När det gäller landets tre stora städer, som ju har det högsta antalet invandrare i sina kommuner, så hamnade Stockholm på 35e plats, Malmö på 44e plats och Göteborg på den 81a.

Årets raket blev Bjurholm som klättrade från 161:a plats i fjol till en femte plats i år.