Kraftigt stigande livsmedelspriser spränger budgeten för skolmaten

Nu när livsmedelspriserna stiger påverkas också skolmaten allt mer. År 2006 lade kommunerna ut i genomsnitt sex kronor per portion. Bara det senaste året har livsmedelspriserna stigit med 11,6 % och det betyder att många kommuner måste minska sina utgifter för skolmaten ännu mer. Det menar Annika Unt Widell på intresseorganisationen Skolmatens vänner, som nu undersöker hur kommunerna tänker hantera problemet.