Allt fler elever vill höja sina betyg på sommarskolan

Intresset för att ordna sommarskolor för elever i grundskolans tre sista årskurser fortsätter att öka. I år kommer kommuner och fristående skolor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder att kunna erbjuda sommarkurser för sammanlagt mer än 10 000 elever. Det är över 3 000 fler än de elever som gick i sommarskolor 2007.

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor i år, vilket betyder 2 800 och 3 400 kronor per elev, som Myndigheten för skolutveckling har fördelat. Det är mycket positiv, tycker Ia Envall, som är undervisningsråd på Utvecklingsavdelningen.

- Det är skolan och kommunen som bestämmer, vilka elever man ska erbjuda detta. Vi vet att elever som t ex har godkänt i årskurs 9 är med i sommarskolan för att öka sina kunskaper inför gymnasiet.

- Kommunerna anordnar olika mycket undervisning. En del elever går några dagar, andra går i flera veckor och hälften av eleverna går i fler än ett ämne, säger Ia Envall.

Bidraget ska användas till att ge undervisning i svenska, matematik och engelska. Matematik är det ämne som flest elever har behov av att läsa, och på andra plats kommer engelska. Drygt 60 procent av dem som ordnar sommarskolor kommer att erbjuda eleverna prövning, vilket betyder att de kan visa upp sina förbättrade kunskaper för att höja betygen. Andelen elever som fick höjt betyg efter sommarskolan var störst bland dem som läste matematik, visar en undersökning som Myndigheten för skolutveckling gjort. Där höjde 21 procent sina betyg, jämfört med 13 procent för dem som läste engelska och tio procent för dem som ägnade sommarstudierna åt svenska.

Engelska populärt bland invandrarelever

Några skolhuvudmän har särskilt understrukit den betydelse som sommarundervisningen i engelska har för elever med invandrarbakgrund, säger Ia Engvall på Myndigheten för skolutveckling.

- Många kommuner behöver ge stöd till elever med invandrarbakgrund i engelska för att man kommer från länder där just engelskan inte är ett så etablerat andra språk som i Sverige. Naturligtvis är det också svenska som gäller. Men engelska kanske lockar mera eftersom ungdomarna tycker det är lite roligt att vara med i en mindre grupp med andra som frivilligt har valt detta ämne och med lärarna som valt att undervisa.

Reporter: Kenadid Mohamed