Större valfrihet för äldre

Från första juli 2008 får pensionärer i Stockholms kommun möjlighet att välja bland 100 ålderdomshem, dvs, de äldre som bedöms ha behov av plats på vård- och omsorgsboende. Hemmen får av kommunen samma ersättning och kan på så sätt konkurrera med kvalitet, enl. äldresocialborgarrådet Ewa Samuelsson.
Reformen ligger i linje med flera utredningar om valfrihet och kvalitet i äldrevården, som presenterats under våren: