Många vill pensionera sig utomlands

Ska jag som utlandssvensk fortsätta att bo utomlands eller flytta hem när man blir äldre. Många ställer sig den frågan och svaren blir också olika beroende på olika förutsättnmningar och situationer.
”Jag stannar kvar”, säger Agneta Söderman, en av många svenskar som lever i Antwerpen som pensionärer efter ett långt liv till sjöss.