Vårnadsbidrag delar Sveriges kommuner

Sverige har delat sig på hälften om man ser på inställningen till vårdnadsbidragen som träder i kraft 1 juli. Det enligt en färsk enkät från Sveriges Kommuner och Landsting.På den svarade nästan 240 (exakt 238) av Sveriges 290 kommuner. 48 av dem är fortfarande osäkra på om de kommer att införa vårdnadsbidraget medan resten visar på ett tudelat Sverige.

Reportrar: Olgica Lindquist och Hiba Daniel